2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) Ավարտել են չհավատարմագրված բուհ Ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան93078389861278186265274030826275593728531467542410
Արագածոտն2851220324401895374286261723111801241535227300115
Արարատ321727662827246335728125192555223424183092551172
Արմավիր3636309830472633523419503729322559493649340744125
Գեղարքունիք3617287129362316625518332624601969312552945985156
Լոռի3710317033992945252192352432952886312121117633216
Կոտայք3141269027452374357295191326412324181332627797111
Շիրակ35313059317727313293082219304726382219311293112
Սյունիք237119292010165633125717131894159417132902431123
Վայոց Ձոր1048792903693106763320856670292087681152
Տավուշ2054168917441449259209302115181288261820817532188
Ընդամենը3848332656338402897341393368330239317712752230822636473093362813848