2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ ընդամենը աղջիկ
Երևան8955808483197574442856747179457272382550443554207
Արագածոտն2812219224311908151435526723631859121132625100113
Արարատ316327342803245020153352672528221117142812361141
Արմավիր3579307530372643362948739129432586352945937677125
Գեղարքունիք3542282129352326332555646224291936322547041174114
Լոռի3582306033002858221323918232252822151020016333184
Կոտայք3092265627212359201333327725942281201330626275112
Շիրակ34893009316627131916297275309126621816280259651
Սյունիք232919071999166116113042321855154816112642201093
Վայոց Ձոր102377789769024159870849667191279620042
Տավուշ1994164617201433231923518715661335201719316020147
Ընդամենը3756031961333282861527219838063081313882717924218333622835392911538