2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ կրթական մակարդակի (Հայաստանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ըստ մարզերի)

Մարզ Բաշխվածությունն ըստ կրթական մակարդակի
Ընդամենը բարձրագույն թերի բարձրագույն միջին մասնագիտական նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (թերի բարձրագույն) նրանցից` ըստ մանկավարժական կրթական մակարդակի (միջին մասնագիտական) ավարտել են չհավատարմագրված բուհ ունեն միջնակարգ կրթություն
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան8903807383877660362746037681887521332541134743167
Արագածոտն28182180251819501313282216248719331212272212141
Արարատ3150274628452506242027821925942290211824219831
Արմավիր3519302530492655302542433729882624292439432733135
Գեղարքունիք345327512951234433254543772468197228223693246392
Լոռի34752951323527861472021493158273813716813855194
Կոտայք304926402744239824162672212573228021162412085491
Շիրակ342429383150269110825823529892574108238217541
Սյունիք2116174618301528129262203174814881292341933294
Վայոց Ձոր942741850675137765881065712762510031
Տավուշ1958163317241445191420316815651349151116714600126
Ընդամենը368073142433283286382281713166255931568274262061592798236132249832