2012-2013 ուս. տարում Կանանց թվաքանակն ըստ դասավանդվող առարկաների Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կանանց թվաքանակն ըստ դասավանդվող առարկաների
Հայոց լեզու և գրականություն Մաթեմատիկա Ֆիզիկա Քիմիա Կենսաբանություն Պատմություն Հայոց եկեղեցու պատմություն Աշխարհագրություն Հասարակագիտություն Ֆիզկուլտուրա Երգ-երաժշտություն Կերպարվեստ ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն Ռուսաց լեզու և գրականույթուն Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզու Ինֆորմատիկա Տեխնոլոգիա Դասվար Դաստիարակ Շախմատ Գծագրություն Այլ
Երևան120389335130332348313028095260201147988279113030236887316652502735211
Արագածոտն3452369510092119526531195540019411140146713154532838128
Արարատ402299142119109160581013943533312731462137881323555125027
Արմավիր45934815112511517266110423278412289190173111726356526058142
Գեղարքունիք463261109108107143581053449565032214311769121235922239141
Լոռի46436215912913918961113315145241314198143787177659437129
Կոտայք4052911311021081616093284259230280168451296182255495126
Շիրակ47538017014111419671127274461211131419637458213166793481016
Սյունիք28819593807211525601224462211801231616371011437543219
Վայոց Ձոր116744231303715281114228078447131728171916113
Տավուշ247172777662874250211831180170882811471263461840330
Ընդամենը48673511152013141271186263811323715967074272532962198366322965233239676353974912482