2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան0001500644104113636234513
Արագածոտն0003901300000780012001
Արարատ0002000500000870011200
Արմավիր0002102600010930012012
Գեղարքունիք2002501700000910012501
Լոռի0007003900210821016323
Կոտայք00031011000100611010311
Շիրակ400440210104001071016922
Սյունիք2003502500000750211704
Վայոց Ձոր000150040020030005100
Տավուշ000240040020051008100
Ընդամենը8004740181072015317916813951127