2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի և հանրակրթական հիմնական ծրագրի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Միջին դպրոցներ (5-9-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
Ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ Ընդհանուր մասնագիտացված հատուկ
Երևան4001101510644105113446239713
Արագածոտն0000003901400000780012101
Արարատ0000001900400000890011200
Արմավիր0000002102600100930012102
Գեղարքունիք2000002601500100910012501
Լոռի00000065031210110830016123
Կոտայք00000031011000100611010311
Շիրակ300000430210203001081016732
Սյունիք2000003503400000760111704
Վայոց Ձոր000000140030020031005000
Տավուշ000000240040020052008200
Ընդամենը11001104680191064016217966713981327