2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան17261374291327133434317718161566821684122104108329618
Արագածոտն617489744627962747480335189109332230252329
Արարատ57942275269012251128584465193129211833542852
Արմավիր7485901017944133911816074641641096538813293
Գեղարքունիք84466110529141203971538352147755337892976
Լոռի704573109899714221256520399916810738453300
Կոտայք520391776713108399672758520114120933272835
Շիրակ609489121710851482129956741314895191040423391
Սյունիք3282365164658957825824321547712824872000
Վայոց Ձոր193134258219389299189129583731090818
Տավուշ4433545074566655623262451238121720851705
Ընդամենը73115713108509823140991239869365385228916052721934175735117