2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան181215113096287930392810167714447416058563104509312
Արագածոտն6404868757608846883922551186011229202251
Արարատ6425137887331064972555433219134241932922804
Արմավիր7446011126104613481192489345125735238373259
Գեղարքունիք83765911419821160953436271118577336992925
Լոռի850712105094613361163467353836610437963244
Կոտայք557430889817107396653442115398645232702784
Շիրակ711588117010381483127649336012279121039913351
Սյունիք39530554947981772051338911959271624201968
Վայոց Ձոր2041282722193973181581144627711084807
Տավուշ4843805054426835822802291046015720711700
Ընդամենը787663131146110341132841164059944614194813182671794083034405