2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան162013292917270235423281167114526144936759104319316
Արագածոտն61147980468793772736223612161161328512203
Արարատ616497835769108098549338417912414732172766
Արմավիր702566111310081371120541030396556236983139
Գեղարքունիք79461411409941083886413266165100221136172871
Լոռի81667410079211330115544133511084282237323191
Կոտայք528419763695116710685534391347812631572705
Շիրակ6405611114101113001146404297137104181536133134
Սյունիք3913065154448187175143881226911523711929
Վայոց Ձոր208135248209376300177132451921056795
Տավուշ415328521458717618302231884811620541689
Ընդամենը73415908109779898137211208857404463181112352071463979733738