2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան173214232842263033773126157913876164996749102139114
Արագածոտն4983889097728887113512311558411628122192
Արարատ552436835778110710065194141339217831632734
Արմավիր70056812091085128911523362548345271736443121
Գեղարքունիք80462210709421145946398251119596135422821
Լոռի7115799648741344119945134010871261736043080
Կոտայք465362761704120310995063901641128331072670
Շիրակ594505987888140312564613501046611635603071
Սյունիք35927649844083474049136913071171123291907
Վայոց Ձոր1851232852383372691611175128421023777
Տավուշ402307530464702622276205986113320211662
Ընդամենը70025589108909815136291212655294308176111882071233901833149