2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան165113602728253336833396158714245964837953103249249
Արագածոտն51740888674586969437825915477322428362207
Արարատ534416817762110710205304251641165231572741
Արմավիր6635321100996134112023702721046514735923074
Գեղարքունիք7575711073943106687143129313073231034802761
Լոռի6855419468581302116548238194539535183003
Կոտայք42533278972911091012593481148997330712656
Շիրակ55746410209231329118147537611879251835243041
Սյունիք3132434423897716825524261368311422251827
Վայոց Ձոր176120256209328280156118351973958749
Տավուշ422318500455708620273210925110320051657
Ընդամենը67005305105579542136131212358274665177111982221323869032965