2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան157213002690250337133446156413825874647753102039148
Արագածոտն51039785072289571437625016085271228182180
Արարատ5344128718141101102645936817211913731502746
Արմավիր6505051088100313471201396307945812335873077
Գեղարքունիք663501107394311709694002681366811234532751
Լոռի6755218948041357122044335297489634752951
Կոտայք4113338117401065979609499158969630632653
Շիրակ51242896685414101258469371110729534762988
Սյունիք316230410366823728455360103609221161746
Վայոց Ձոր17612728824031026112187442531942741
Տավուշ399310484427707631292222916017419901654
Ընդամենը64185064104259416138981243355844466175211551961013827332635