2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան1479119227152550320829851685144777664611710199808921
Արագածոտն617489744627962747480335189109332230252329
Արարատ57942275269012251128584465193129211833542852
Արմավիր736579995926131611616024591641096538193239
Գեղարքունիք84466110529141203971538352147755337892976
Լոռի703572109599514171252516395866310738273284
Կոտայք519390775712108299571757619713720933102819
Շիրակ59247411971066146412835534011378515639583315
Սյունիք3282365164658957825824321547712824872000
Վայոց Ձոր189132254218389299188129583731081815
Տավուշ4433545074566655623262451238121720851705
Ընդամենը70295501106029619138261216567715236222415482631864071534255