2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան15621331284026752743255315281312670544735394168468
Արագածոտն6404868757608846883922551186011229202251
Արարատ6425137887331064972555433219134241932922804
Արմավիր7295881101103213301178485341125735237753214
Գեղարքունիք83765911419821160953436271118577336992925
Լոռի847710104694313261154466352796210437743225
Կոտայք555428888816107296552441214994645232522767
Շիրակ6805581136100814551251478348115728638723243
Սյունիք39530554947981772051338911959271624201968
Վայոց Ձոր1981262712183963181581144527711075804
Տավուշ4843805054426835822802291046015720711700
Ընդամենը756960841114010088129301133458154456186112422511653956633369