2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան13281121266224873175296215351331549437585193078389
Արագածոտն61147980468793772736223612161161328512203
Արարատ616497835769108098549338417912414732172766
Արմավիր68855810909921347118940930296556236363098
Գեղարքունիք79461411409941083886413266165100221136172871
Լոռի81367110039171320114644033410680282237103170
Կոտայք527418763695115710585494361337712631412690
Շիրակ62254510919901282112839428912795151235313059
Սյունիք3913065154448187175143881226911523711929
Վայոց Ձոր203134246207375300177132451921048792
Տավուշ415328521458717618302231884811620541689
Ընդամենը70085671106709640132911171655884329173111651951353848332656