2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան13891179253823783014280714171245544437533889558084
Արագածոտն4983889097728887113512311558411628122192
Արարատ552436835778110710065194141339217831632734
Արմավիր68856111851070126011283362548345271735793075
Գեղարքունիք80462210709421145946398251119596135422821
Լոռի7085779608701334119045033910467261735823060
Կոտայք464361761704119410905023871631118330922656
Շիրակ57448998088213831237445335966011634893009
Սյունիք35927649844083474049136913071171123291907
Վայոց Ձոր1851232852383372691611175128421023777
Տավուշ389300520457700621274204986113319941646
Ընդամենը66105312105419531131961174553444146167611151931123756031961