2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան12991090239522423308307714181280519416704590098150
Արագածոտն51740888674586969437825915477322428362207
Արարատ534416817762110710205304251641165231572741
Արմավիր6505231079984131111773682711046514735263027
Գեղարքունիք7575711073943106687143129313073231034802761
Լոռի6855419468581302116548238194539535183003
Կոտայք42433178872811081011584473146977330572643
Շիրակ51743910099121309116246636710971241734342968
Սյունիք3132434423897716825524261368311422251827
Վայոց Ձոր176120256209328280156118351973958749
Տավուշ422318500455677598273210925110319741635
Ընդամենը62945000101919227131561173756384503168311212121233717431711