2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ զբաղեցրած դրույքաչափի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Դրույքաչափը
0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 1.26-1.50 1.50-ից ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան12821081239522463227303414211267511401674489038073
Արագածոտն51039785072289571437625016085271228182180
Արարատ5344128718141101102645936817211913731502746
Արմավիր638496105797913341192384297945812335193025
Գեղարքունիք663501107394311709694002681366811234532751
Լոռի6755218948041357122044335297489634752951
Կոտայք4103328087371062976602493158969630492640
Շիրակ50241995284113971245462364103658434242938
Սյունիք316230410366823728455360103609221161746
Վայոց Ձոր17612728824031026112187442531942741
Տավուշ399310484427697621270211916017419581633
Ընդամենը6105482610082911913373119865393431716691085185913680731424