2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան417298112594511479781437126067066137108329618
Արագածոտն125813432543412674533371763139030252329
Արարատ80492601843012513873322326203633542852
Արմավիր1411154213374013305254522393205938813293
Գեղարքունիք101602421853812875474312518201337892976
Լոռի102634323434994035324442280204738453300
Կոտայք92573012333542974303652150188333272835
Շիրակ70514323005464276275192367209440423391
Սյունիք79513042402441903312591529126024872000
Վայոց Ձոր58401058010975111817075421090818
Տավուշ65521731291921482591971396117920851705
Ընդամենը133091741383230451536535639467726135226404175735117