2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան352283121399511029291388123063955875104509312
Արագածոտն96653452503432413112331825146229202251
Արարատ66442831972742243212792348206032922804
Արմավիր1231004563633653054894202404207138373259
Գեղարքունիք69582531743202535374202520202036992925
Լոռի89674553415184304633972271200937963244
Կոտայք66473102223252674313782138187032702784
Շիրակ88694062805344126154992348209139913351
Սյունիք81623112412471892642301517124624201968
Վայոց Ձոր392412991976693737265531084807
Տավուշ36302001501801462311701424120420711700
Ընդամենը110584943613304430534625143432925916224614083034405