2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան3092591214100711679761188102932493017230421441000884104319316
Արագածոտն886833223432724930722292172854043633626628512203
Արարատ6959253175293234314275104291577669847041032172766
Արմավիր10880429340423352418361113497979469539233236983139
Գեղարքունիք59462591862862304673801394113172057843232036172871
Լոռի10072439334487398453384106592880973337934237323191
Կոտայք7360293214333272353307103290665558441836231572705
Շիրակ76583342595034025514791204108759653834931136133134
Սյունիք614630623026921824620067555247940833527523711929
Վայոց Ձոր27241441031037284673012232582001391061056795
Տավուշ654921816916813021215258548647941132729220541689
Ընդամենը1035821422132514359353345933856126021095284107425457739003979733738