2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան3462751228102912191032107494230502825227121091025902102139114
Արագածոտն735832823634427730022887466755444333928328122192
Արարատ8669271204314251271236100388373867148042031632734
Արմավիր9780424341458388363312111097880269339032936443121
Գեղարքունիք54442361702952434143211334109174561046434235422821
Լոռի916341631551042043636899386778270537634236043080
Կոտայք916825919333627934830999386165159142936931072670
Շիրակ103793112455044025084261181105763757431628835603071
Սյունիք796128521725320224219865754849641831726323291907
Վայոց Ձոր292612592111778362304228246193125991023777
Տավուշ514421616320916719514057948143838233328520211662
Ընդամենը1100867409932054553373842343542120781048683607389459439223901833149