2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան4253611204101712941102110995628742669236321991055945103249249
Արագածոտն1259730823238729027821183665556745533526728362207
Արարատ866828622832426025922492381179872448142631572741
Արմավիր11086402321458389324271106393981571642035235923074
Գեղարքունիք5948212156289236350270123999981967151238134802761
Լոռի967336126652743639933495882877369540437135183003
Կոտայք857627220535530235030997083261356142637130712656
Շիրակ12498336270488389463380110698968762132029435243041
Սյունիք806223718029223419815961651146739633528522251827
Վայոց Ձոր201911786113828666300233200161122102958749
Տավուշ584522117721216619514755245745239331527220051657
Ընդամենը1268103339563138473938864011332711437992385547592472540663869032965