2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան3613011241105413451141109596526862459237622451099983102039148
Արագածոտն1228731723237528327320977159062150033927928182180
Արարատ937828923833826127123086977376269152847531502746
Արմավիր9885395318513438317267104590878169343836835873077
Գեղարքունիք4635204154284224329258121599484869652739034532751
Լոռի1068035326052743239533293380576968839235434752951
Կոտայք847731425335929033128989977563457844239130632653
Շիրակ7864365289502398449375107795966960433629934762988
Սյունիք826524719130224218715255145243337431427021161746
Վայոց Ձոր26198669118848363273215211168145123942741
Տավուշ594719615722518120215755244944138631527719901654
Ընդամենը115593840073215488839743932329710871937985457623487542093827332635