2011-2012 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան3532479798299678261280113164015888
Արագածոտն1258134325434126745333717631390
Արարատ804926018430125138733223262036
Արմավիր13010541433138731651644623722041
Գեղարքունիք1016024218538128754743125182013
Լոռի1006142833949740152944122732042
Կոտայք915629722935029442736221451878
Շիրակ674842128953041360349723372068
Սյունիք795130424024419033125915291260
Վայոց Ձոր5840104791077511080702541
Տավուշ655217312919214825919713961179
Ընդամենը12498503965308842973468544245132576222336