2012-2013 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան2491931013831881754120310786070561294168468
Արագածոտն96653452503432413112331825146229202251
Արարատ66442831972742243212792348206032922804
Արմավիր112944453523522934794162387205937753214
Գեղարքունիք69582531743202535374202520202036992925
Լոռի86654513385084214623962267200537743225
Կոտայք65463062183212644283752132186432522767
Շիրակ82633882625153945944802293204438723243
Սյունիք81623112412471892642301517124624201968
Վայոց Ձոր392412890966693737195511075804
Տավուշ36302001501801462311701424120420711700
Ընդամենը98174441233103403732454923415025502221273956633369