2013-2014 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան2151821004835937787998876302928302182204494283593078389
Արագածոտն886833223432724930722292172854043633626628512203
Արարատ6959253175293234314275104291577669847041032172766
Արմավիր10477421334403339409357112597278969238532736363098
Գեղարքունիք59462591862862304673801394113172057843232036172871
Լոռի9870433328484395449380105892280973337934237103170
Կոտայք6956289210328268353307103090465458341836231412690
Շիրակ73563172444813835374661183106659453634630835313059
Սյունիք614630623026921824620067555247940833527523711929
Վայոց Ձոր27241431021037282662992232572001371051048792
Տավուշ654921816916813021215258548647941132729220541689
Ընդամենը928733397530474079330543743681123411072982797319450738423848332656