2014-2015 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան223176947798982840880783280126112144200797886989558084
Արագածոտն735832823634427730022887466755444333928328122192
Արարատ8669271204314251271236100388373867148042031632734
Արմավիր9275414335454384355306109496779568737532135793075
Գեղարքունիք54442361702952434143211334109174561046434235422821
Լոռի896141030950741743236598686178270537634235823060
Կոտայք876425619033127534830999185965059042936930922656
Շիրակ97742982344833835004191164104163557231228634893009
Սյունիք796128521725320224219865754849641831726323291907
Վայոց Ձոր292612592111778362304228246193125991023777
Տավուշ504320715920416419313857547843438033128419941646
Ընդամենը959751377729444278351340183365117831023482197276452638783756031961