2015-2016 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան31126489875710599098787682631245922232083100991090098150
Արագածոտն1259730823238729027821183665556745533526728362207
Արարատ866828622832426025922492381179872448142631572741
Արմավիր10884392315450383317265104792781071240234135263027
Գեղարքունիք5948212156289236350270123999981967151238134802761
Լոռի967336126652743639933495882877369540437135183003
Կոտայք857626720035229934930996582761356142637130572643
Շիրակ11895318255470373450368108897467761431328934342968
Սյունիք806223718029223419815961651146739633528522251827
Վայոց Ձոր201911786113828666300233200161122102958749
Տավուշ554421417120616218914354945444638931527219741635
Ընդամենը114393036102846446936643753311711152967883937461465440153717431711