2016-2017 ուս. տարում Ուսուցիչների թվաքանակն ըստ մանկավարժական աշխատանքային ստաժի Հայաստանի պետական hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Մանկավարժական աշխատանքային ստաժը
մինչև 1 տարի 1-4 տարի 5-9 տարի 10-14 տարի 15-25 տարի 26-35 տարի 36 և ավելի Ընդամենը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան27223096582310899298507592435224822462139104694589038073
Արագածոտն1228731723237528327320977159062150033927928182180
Արարատ937828923833826127123086977376269152847531502746
Արմավիր9582385310505431307259103289877068542536035193025
Գեղարքունիք4635204154284224329258121599484869652739034532751
Լոռի1068035326052743239533293380576968839235434752951
Կոտայք837631125035628732728689677263457844239130492640
Շիրակ7561358283487383439366107195366860332628934242938
Սյունիք826524719130224218715255145243337431427021161746
Վայոց Ձոր26198669118848363273215211168145123942741
Տավուշ594718815321617419715554744543938431227519581633
Ընդամենը105986037032963459737303658306910593914584017506479641513680731424