2011-2012 ուս. տարում Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակ
Կենսաթոշակային տարիքի 1 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը 2 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը
ընդհանուրից կանանցից ընդհանուրից կանանցից ընդհանուրից կանանցից
Երևան4,94,22,22,32,42,5
Արագածոտն3,33,01,71,61,71,6
Արարատ2,92,51,71,82,52,4
Արմավիր2,82,62,02,02,52,3
Գեղարքունիք3,42,81,21,23,12,8
Լոռի2,41,81,11,11,91,8
Կոտայք4,13,71,81,71,91,9
Շիրակ2,82,31,51,62,02,2
Սյունիք2,62,02,01,92,42,2
Վայոց Ձոր3,93,21,51,52,42,1
Տավուշ4,34,01,91,91,81,9
Ընդամենը3,63,11,81,82,32,2