2012-2013 ուս. տարում Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը
Կենսաթոշակային տարիքի 1 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը 2 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը
ընդհանուրից կանանցից ընդհանուրից կանանցից ընդհանուրից կանանցից
Երևան5,85,02,02,02,92,9
Արագածոտն4,54,31,51,41,91,9
Արարատ4,13,72,42,32,22,0
Արմավիր3,53,32,01,91,91,8
Գեղարքունիք4,43,51,51,31,81,7
Լոռի2,22,11,71,71,81,8
Կոտայք4,94,21,71,82,22,0
Շիրակ3,32,91,91,81,81,7
Սյունիք2,92,41,91,72,52,6
Վայոց Ձոր4,73,52,22,11,82,1
Տավուշ5,24,91,61,62,42,5
Ընդամենը4,43,81,91,82,22,2