2013-2014 ուս. տարում Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատություններում

Մարզ Կենսաթոշակային և մինչկենսաթոշակային տարիքի ուսուցիչների թվաքանակի տոկոսային բաշխվածությունը
Կենսաթոշակային տարիքի 1 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը 2 տարի մինչև կենսաթոշակային տարիքը
ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք ընդամենը կանայք
Երևան6.05.22.12.03.02.8
Արագածոտն3.93.51.71.71.81.8
Արարատ5.35.02.22.02.62.4
Արմավիր3.53.22.02.02.22.2
Գեղարքունիք5.84.81.81.82.52.2
Լոռի2.32.01.81.82.42.5
Կոտայք5.44.82.22.14.44.4
Շիրակ4.03.71.91.92.52.6
Սյունիք4.53.62.42.53.02.7
Վայոց Ձոր5.34.21.51.52.01.6
Տավուշ6.66.42.72.82.52.7
Ընդամենը4.94.32.02.02.72.6