2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուղղվածությունը
խոսքի խանգարում (խոսքի ծանր խանգարումներ, հնչյունահնչութային և խոսքի ընդհանուր թերզարգացում) ունեցող երեխաների լսողության խանգարում (չլսող խուլ, թույլ լսող և լսողության կորուստ) ունեցող երեխաների տեսողության խանգարում (կույր, թույլ տեսնող, ուշ կուրացած, շլություն) ունեցող երեխաների մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների հենաշարժողական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հոգեբանական զարգացման խնդիրներ (ուսումնական ունակությունների զարգացման յուրահատուկ խանգարումներ) ունեցող երեխաների հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների ընդամենը
Երևան11361113
Արագածոտն11
Արարատ0
Արմավիր22
Գեղարքունիք11
Լոռի33
Կոտայք11
Շիրակ22
Սյունիք134
Վայոց Ձոր0
Տավուշ0
Ընդամենը2131910127