2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ընդհանուր քանակն ըստ ուղղվածության

Մարզ Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուղղվածությունը
Երևան1
Արագածոտն0
Արարատ0
Արմավիր0
Գեղարքունիք0
Լոռի0
Կոտայք0
Շիրակ0
Սյունիք1
Վայոց Ձոր0
Տավուշ0
Ընդամենը2