2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի քաղաքային և գյուղական hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համամասնությունն ըստ մարզերի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
Երևան2552550
Արագածոտն12314109
Արարատ1122191
Արմավիր1232895
Գեղարքունիք12727100
Լոռի16865103
Կոտայք1053966
Շիրակ17459115
Սյունիք1213685
Վայոց Ձոր521141
Տավուշ811863
Ընդամենը1441573868