2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի քաղաքային և գյուղական hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համամասնությունն ըստ մարզերի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
Երևան2522520
Արագածոտն12113108
Արարատ1122191
Արմավիր1232895
Գեղարքունիք1262799
Լոռի16865103
Կոտայք1053966
Շիրակ17359114
Սյունիք1213685
Վայոց Ձոր511140
Տավուշ811863
Ընդամենը1433569864