2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի քաղաքային և գյուղական hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների համամասնությունն ըստ մարզերի

Մարզ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը
Քաղաքային Գյուղական Ընդամենը
Երևան2590259
Արագածոտն13109122
Արարատ2191112
Արմավիր2895123
Գեղարքունիք2799126
Լոռի62104166
Կոտայք3966105
Շիրակ56113169
Սյունիք3385118
Վայոց Ձոր104050
Տավուշ196382
Ընդամենը5678651432