2011-2012 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ մարզերի

Մարզ Բնակավայրեր
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
ընդամենը պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան2552193621936
Արագածոտն123123014109
Արարատ11211202191
Արմավիր123121226295
Գեղարքունիք127127027100
Լոռի1681671641103
Կոտայք105104139651
Շիրակ1741704554115
Սյունիք12112103685
Վայոց Ձոր5251110141
Տավուշ818101863
Ընդամենը1441139645529448671