2012-2013 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ մարզերի

Մարզ Բնակավայրեր
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
ընդամենը պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան253216372163700
Արագածոտն12212201301090
Արարատ1121120210910
Արմավիր1231212262950
Գեղարքունիք1261260270990
Լոռի16816716411030
Կոտայք1051041390651
Շիրակ17316855451140
Սյունիք1211210360850
Վայոց Ձոր51501101400
Տավուշ81810180630
Ընդամենը1435138847524468641