2013-2014 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ մարզերի

Մարզ Ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
ընդամենը պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան2522163621636
Արագածոտն12112113108
Արարատ1121122191
Արմավիր123121226295
Գեղարքունիք1261262799
Լոռի1681671641103
Կոտայք105104139651
Շիրակ1731694554114
Սյունիք1211213685
Վայոց Ձոր5150110140
Տավուշ81811863
Ընդամենը1433138845525448631