2014-2015 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ մարզերի

Մարզ Քաղաքային և գյուղական բնակավայրեր
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
Ընդամենը պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան257220372203700
Արագածոտն12212201301090
Արարատ1121120210910
Արմավիր1231212262950
Գեղարքունիք1261260270990
Լոռի16816716411030
Կոտայք1051041390651
Շիրակ17116745441130
Սյունիք1211210360850
Վայոց Ձոր50500100400
Տավուշ82811181630
Ընդամենը1437139146528458631