2015-2016 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ մարզերի

Մարզ Քաղաքային և գյուղական բնակավայրեր
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
Ընդամենը պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական պետական ոչ պետական
Երևան259220392203900
Արագածոտն12212201301090
Արարատ1121120210910
Արմավիր1231212262950
Գեղարքունիք1261260270990
Լոռի16616606401020
Կոտայք1051041390651
Շիրակ17216755441131
Սյունիք1211210360850
Վայոց Ձոր50500100400
Տավուշ82811181630
Ընդամենը1438139048528468622