2016-2017 ուս. տարում Հայաստանի hանրակրթական ուսումնական հաստատությունների քանակը քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ մարզերի

Մարզ Քաղաքային և գյուղական բնակավայրեր
Ընդամենը Քաղաքային Գյուղական
ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական ընդամենը պետական ոչ պետական
Երևան2592203925922039000
Արագածոտն1221220131301091090
Արարատ11211202121091910
Արմավիր12312122826295950
Գեղարքունիք12612602727099990
Լոռի1661660626201041040
Կոտայք10510413939066651
Շիրակ1691654565241131130
Սյունիք11811803333085850
Վայոց Ձոր505001010040400
Տավուշ828111918163630
Ընդամենը1432138547567521468658641