2011-2012 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան4158485402550255
Արագածոտն1030317914109123
Արարատ165411852191112
Արմավիր195612902895123
Գեղարքունիք213125298427100127
Լոռի39331212126965103168
Կոտայք2661013593966105
Շիրակ432161215109459115174
Սյունիք21820414633685121
Վայոց Ձոր15104230114152
Տավուշ101242251186381
Ընդամենը493461491126180937045738681441