2012-2013 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան101550440604702530253
Արագածոտն001030300007913109122
Արարատ0011531007852191112
Արմավիր0019560102902895123
Գեղարքունիք02141142009842799126
Լոռի0026338120296965103168
Կոտայք01267102003563966105
Շիրակ04211311130249659114173
Սյունիք031720500014623685121
Վայոց Ձոր005104020030114051
Տավուշ0111124020150186381
Ընդամենը11131514610271601367015708651435