2014-2015 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական ընդամենը
Երևան001590490504402570257
Արագածոտն001030300007913109122
Արարատ0015531003852191112
Արմավիր0019460102912895123
Գեղարքունիք02161151006852799126
Լոռի0037337120196965103168
Կոտայք00266101003593966105
Շիրակ03311310150129658113171
Սյունիք021920400013633685121
Վայոց Ձոր005103020030104050
Տավուշ0012124020151196382
Ընդամենը0734914410451701037085738641437