2011-2012 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական
Երևան30,831,940,727,85,0100,00,0
Արագածոտն2,06,12,55,69,911,488,6
Արարատ3,21,03,40,80,110,718,881,3
Արմավիր3,81,05,15,60,311,322,877,2
Գեղարքունիք15,42,62,44,21,71,110,521,378,7
Լոռի7,96,710,20,811,11,58,738,761,3
Կոտայք5,31,28,50,80,47,437,162,9
Շիրակ30,86,53,210,20,827,81,311,833,966,1
Սյունիք15,43,64,03,41,87,929,870,2
Վայոց Ձոր7,71,02,03,411,13,821,278,8
Տավուշ2,02,43,411,10,36,422,277,8
Ընդամենը30,869,269,930,194,95,1100,00,011,788,339,860,2