2012-2013 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական
Երևան8,30,033,60,040,40,037,50,05,60,017,60,0
Արագածոտն0,00,02,26,52,80,00,00,00,09,40,97,6
Արարատ0,00,02,41,12,80,90,00,00,810,21,56,3
Արմավիր0,00,04,11,15,50,06,30,00,210,82,06,6
Գեղարքունիք0,016,73,02,43,71,80,00,01,110,01,96,9
Լոռի0,00,05,67,27,30,912,50,03,58,24,57,2
Կոտայք0,08,35,61,59,21,80,00,00,46,72,74,6
Շիրակ0,033,34,62,810,10,918,80,02,911,54,17,9
Սյունիք0,025,03,74,34,60,00,00,01,77,42,55,9
Վայոց Ձոր0,00,01,12,23,70,012,50,00,03,60,82,8
Տավուշ0,08,32,42,63,70,012,50,00,16,01,34,4
Ընդամենը8,391,768,331,793,66,4100,00,016,283,839,760,3