2013-2014 ուս. տարում Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տոկոսային բաշխվածությունը Հայաստանի քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի

Մարզ Ուսումնական հաստատություններն ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի
Տարրական դպրոցներ (1-4-րդ դասարաններ) Հիմնական դպրոցներ (1-9-րդ դասարաններ) Ավագ դպրոցներ (10-12-րդ դասարաններ) Վարժարաններ (5-12-րդ դասարաններ) Միջնակարգ դպրոցներ (1-12-րդ դասարաններ) Ընդամենը
քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական քաղաքային գյուղական
Երևան31.741.331.65.6100.00.0
Արագածոտն2.06.12.89.710.789.3
Արարատ3.01.03.70.90.210.618.881.3
Արմավիր3.90.85.55.30.211.322.877.2
Գեղարքունիք25.03.02.24.61.80.910.421.478.6
Լոռի8.16.77.30.915.81.78.638.761.3
Կոտայք5.31.28.30.95.30.47.337.162.9
Շիրակ50.06.72.69.20.921.11.511.934.165.9
Սյունիք25.03.54.14.61.77.829.870.2
Վայոց Ձոր1.02.03.710.50.03.721.678.4
Տավուշ2.22.63.710.50.16.222.277.8
Ընդամենը0.0100.070.529.594.55.5100.00.012.487.639.760.3